Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Djurplågeri

Straffet för att utsätta en hundvalp för djurplågeri och misshandla en kvinna blev villkorlig dom och böter. www.skanskan.se

Vi har i Sverige av tradition en inställning som innebär att vi bryr oss om djur och deras välmående. För de flesta av oss är det viktigt att djur behandlas med respekt. Jag tror också att de flesta av oss ser och erkänner djurens unika egenvärde. Själv blir jag mycket illa berörd varje gång jag ser en levande varelse behandlas illa, oavsett om det rör sig om ett djur eller en människa. Eftersom djuren inte kan föra sin egen talan, är de beroende av människan och vår välvilja. Det finns därför ett betydande värde av en djurskyddslag värd namnet, en djurskyddslag vars syfte är att skydda djur från att behandlas illa.

Läs mer »

Annonser

Svenska_islamkrigare

”Jihad är obligatoriskt för alla som tror på Allah, obligatoriskt i Sverige och i hela världen.”

I slutet av förra året uppmärksammade svenska medier en rekryteringsfilm för islamister i Syrien. En stor grupp maskerade män med automatvapen och al-Qaida-flagga framför ett budskap med muslimska kampsånger i bakgrunden. Det speciella med den här filmen är att den framförs på svenska – den är nämligen inspelad av gruppen Svenska Islamkrigare.

Läs mer »

Fjelkner_SvD

Foto: www.svd.se

”Politiker vågar inte ta i vinstfrågan.” Så lyder rubriken till en artikel om vinstuttag i den svenska skolan i Svenska Dagbladet den 27 mars. I texten kan vi bland annat läsa att Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR), vill att vinsterna från friskolorna ska återinvesteras i skolans verksamhet. Trots att Sverigedemokraterna delar Lärarnas Riksförbunds åsikt i frågan, väljer Fjelkner att utelämna partiet.

Läs mer »

Karbonpapper

Men karbonpapper kan man tydligen kopiera det mesta, även Sverigedemokraternas kriminalpolitik.

Regeringspartierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden lagt fram en rad förslag på det kriminalpolitiska området. Det är dock något förvånande med tanke på att när 2011 års regeringsförklaring lästes upp, nämndes inte orden brott, straff eller kriminalpolitik en enda gång inom ramen för svensk inrikespolitik. För Sverigedemokraterna är däremot kriminalpolitiken en profilfråga, vilket framkommit med tydlighet i vårt riksdagsarbete. Vi kan därför med fog påstå att Sverigedemokraterna är det mest ansvarstagande partiet på det kriminalpolitiska området.

Läs mer »

Sverigedemokraterna har nu suttit i Sveriges riksdag i drygt två år. Under denna tid har partiet sakta men säkert profilerat sig som ett av riksdagens mest aktiva partier. Vi har till exempel under pågående riksdagsår varit det parti som lagt flest riksdagsmotioner – i snitt 16 per ledamot. En stor del av dessa förslag har lagts på det kriminalpolitiska området.

Att Sverigedemokraterna är det parti som kommer med nya idéer och driver på inom kriminalpolitiken har framgått tydligt under partiets tid i riksdagen. När exempelvis riksdagen debatterade hur man bäst bekämpar organiserad brottslighet, presenterade Sverigedemokraterna flera konkreta och kraftfulla lagförslag, vilka skulle innebära ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten om de genomfördes. Övriga partier valde beklagligt nog att gå emot dessa förslag, samtidigt som man förslog att den organiserade brottsligheten bland annat skulle motverkas med ”gratis komvux”.

Läs mer »

Kriminella_DN

Dagens Nyheter 2012-11-15

I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen, avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar, men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända. idare avslöjas att Polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser (DN 15/11). För inte så länge sedan uttalade sig Rikspolisstyrelsen om situationen med gängrelaterade skjutningar och kallade den akut (proposition 2011/12:109, sid 16).

Efter artikelserien har de övriga sju partierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder (DN 18/11). Fina ord förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro.

Läs mer »

www.skolvarlden.se

Socialdemokraterna skriver i dag på DN-debatt att de vill se en tioårig skolplikt genom att göra förskoleklassen obligatorisk. Bra, det har Sverigedemokraterna framfört i debatten vid flera tillfällen.

I själva verket är det bara Kristdemokraterna som är emot förslaget. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser, enligt tidningen Skolvärlden, att frågan är en ”icke-fråga”. Inget kan vara mer fel.

Läs mer »