Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kriminalpolitik’ Category

SkjutningarGP

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2158251-ovriga-partier-maste-ta-debatten-om-skjutningarna

Vi har den senaste tiden kunnat läsa om ett ökat antal skjutningar runt om i Sverige. Även om situationen må vara ett brutalt uppvaknande för många svenskar, har situationen sedan länge varit känd av regeringen. I mars 2012 kunde vi i regeringspropositionen ”Vissa åtgärder mot illegala vapen” t ex läsa följande: ”Enligt Rikspolisstyrelsen har mord och väpnade uppgörelser i dessa kriminella miljöer på senare tid kommit att utgöra ett problem som kan betecknas som akut. I dessa kretsar förekommer också att man beväpnar sig med särskilt farliga vapentyper eller en större mängd vapen och ammunition. I många fall kan det misstänkas att vapnen har skaffats i syfte att begå andra grövre brott.”

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Debatt_SvD

Foto: www.svd.se

För en kort tid sedan höll justitieminister Beatrice Ask en presskonferens där hon deklarerade att lagen ska ändras med syftet att döma fler mördare till livstidsstraff. Förslaget är dock inget annat än ett utslag av ren populism och röstfiske, men också ett försök från regeringens sida att reparera tidigare misstag under förespegling att de kommer med något nytt. Trots regeringens devis ”Skärpt straff för mord” innebär förslaget nämligen inte mer än att man försöker återgå till en rättspraxis snarlik den som rådde 2006.

(mer…)

Read Full Post »

skola_skylt_fotoakuten_liten

Svensk skola står inför ett vägval. Den behöver, precis som samhället i stort, förändras i grunden. Foto: www.fotoakuten.se

Runt om i Sverige vittnar elever om ett hårdare skolklimat där mobbning, trakasserier, hot och våld har kommit att bli en del av vardagen. Flickor berättar att de utsätts för tillmälen och sexuella trakasserier, samtidigt som pojkar berättar om rån och misshandel. En allt otryggare skolmiljö innebär att många elever tvingas att gå till skolan med oro och ångest. Samtidigt utsätts nästan var tredje lärare för våld eller hot om våld på jobbet varje år, detta enligt en tidigare undersökning från Arbetsmiljöverket.

(mer…)

Read Full Post »

Sexualbrottslighet

Justitieminister Beatrice Ask säger sig vara förvånad över att sexdömda lärare kan arbeta i svenska skolor. Men när SD föreslog åtgärder mot sådana lärare valde övriga partier – även Moderaterna – att rösta nej till förslaget. www.dn.se

Den 12 juni kunde vi i DN läsa att minst 97 lärare som är dömda för sexövergrepp och/eller barnpornografibrott arbetar med barn på våra svenska kommunala skolor och förskolor. Dagen efter, den 13 juni, kunde vi i samma tidning läsa att justitieminister Beatrice Ask är förvånad över att sexdömda lärare kan arbeta i våra skolor och att reglerna därför måste ses över. 

(mer…)

Read Full Post »

Djurplågeri

Straffet för att utsätta en hundvalp för djurplågeri och misshandla en kvinna blev villkorlig dom och böter. www.skanskan.se

Vi har i Sverige av tradition en inställning som innebär att vi bryr oss om djur och deras välmående. För de flesta av oss är det viktigt att djur behandlas med respekt. Jag tror också att de flesta av oss ser och erkänner djurens unika egenvärde. Själv blir jag mycket illa berörd varje gång jag ser en levande varelse behandlas illa, oavsett om det rör sig om ett djur eller en människa. Eftersom djuren inte kan föra sin egen talan, är de beroende av människan och vår välvilja. Det finns därför ett betydande värde av en djurskyddslag värd namnet, en djurskyddslag vars syfte är att skydda djur från att behandlas illa.

(mer…)

Read Full Post »

Svenska_islamkrigare

”Jihad är obligatoriskt för alla som tror på Allah, obligatoriskt i Sverige och i hela världen.”

I slutet av förra året uppmärksammade svenska medier en rekryteringsfilm för islamister i Syrien. En stor grupp maskerade män med automatvapen och al-Qaida-flagga framför ett budskap med muslimska kampsånger i bakgrunden. Det speciella med den här filmen är att den framförs på svenska – den är nämligen inspelad av gruppen Svenska Islamkrigare.

(mer…)

Read Full Post »

Karbonpapper

Men karbonpapper kan man tydligen kopiera det mesta, även Sverigedemokraternas kriminalpolitik.

Regeringspartierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden lagt fram en rad förslag på det kriminalpolitiska området. Det är dock något förvånande med tanke på att när 2011 års regeringsförklaring lästes upp, nämndes inte orden brott, straff eller kriminalpolitik en enda gång inom ramen för svensk inrikespolitik. För Sverigedemokraterna är däremot kriminalpolitiken en profilfråga, vilket framkommit med tydlighet i vårt riksdagsarbete. Vi kan därför med fog påstå att Sverigedemokraterna är det mest ansvarstagande partiet på det kriminalpolitiska området.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »