Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Djurrätt’ Category

Debatt_djur

http://debatt.svt.se

Djur som far illa väcker upprördhet hos de flesta svenskar. I den andan har Sverige också en djurskyddslag som länge stått sig väl i internationell jämförelse. Det svenska djurskyddet har dock i vissa avseenden börjat hamna på efterkälken, vilket är något Sverigedemokraterna ser allvarligt på. På Sverigedemokraternas riksmöte i november antogs ett nytt djurskyddsprogram. Syftet med detta program är att föra upp djurskyddet på dagordningen och att modernisera den nuvarande lagstiftningen.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Djurplågeri

Straffet för att utsätta en hundvalp för djurplågeri och misshandla en kvinna blev villkorlig dom och böter. www.skanskan.se

Vi har i Sverige av tradition en inställning som innebär att vi bryr oss om djur och deras välmående. För de flesta av oss är det viktigt att djur behandlas med respekt. Jag tror också att de flesta av oss ser och erkänner djurens unika egenvärde. Själv blir jag mycket illa berörd varje gång jag ser en levande varelse behandlas illa, oavsett om det rör sig om ett djur eller en människa. Eftersom djuren inte kan föra sin egen talan, är de beroende av människan och vår välvilja. Det finns därför ett betydande värde av en djurskyddslag värd namnet, en djurskyddslag vars syfte är att skydda djur från att behandlas illa.

(mer…)

Read Full Post »

http://tidningen.djurskyddet.se/

I det senaste numret av tidningen Djurens Rätt (nr 2 2012) kan man läsa att Stockholm som första län valde att inrätta en så kallad Djurskyddspolis i april 2011. Initiativet till att inrätta en särskild djurskyddsgrupp inom polisen togs av dåvarande länspolismästare Carin Götblad. Syftet med Djurskyddspolisen är att arbeta mot djurskyddsbrott och djurplågeri med målet att bland annat utveckla ”det förebyggande arbetet, öka lagföringen och skapa en mer rättssäker hantering av brott mot djur”.

Lena Jacobsson, förundersökningsledare på Djurskyddspolisen i Stockholm, kommenterar: ”Tidigare hade varje polismästardistrikt ansvar för djurskyddet i sitt område vilket ofta krånglade till det för länsstyrelsen när de skulle begära uppbackning från oss. Vilket distrikt skulle de ringa och vem hade ansvaret där? Nu ringer länsstyrelsen direkt till oss i stället.”

(mer…)

Read Full Post »

”Vi judar måste ha rätt att äta enligt våra traditioner.” Så lyder rubriken till en debattartikel skriven av Ingrid Lomfors, docent i historia vid Göteborgs universitet och av judisk börd. I korthet handlar debattartikeln, som är ett svar på Josef Franssons debattinlägg ”Stoppa importen av djur som plågats ihjäl”, om att det är synd om Sveriges judar eftersom de tvingas importera koscherkött då det enligt svensk lag är förbjudet med såväl koscher- som halalslakt och eftersom Sverigedemokraterna vill införa ett importförbud av sådant kött.

I korthet innebär koscher- och halalslakt att djuret, som inte får vara bedövat, avlivas genom att halspulsådrorna skärs av med kniv, varpå det förblöder till döds under svåra smärtor och ångest, många gånger i en flera minuter lång dödskamp.

(mer…)

Read Full Post »