Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2013

Fjelkner_SvD

Foto: www.svd.se

”Politiker vågar inte ta i vinstfrågan.” Så lyder rubriken till en artikel om vinstuttag i den svenska skolan i Svenska Dagbladet den 27 mars. I texten kan vi bland annat läsa att Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR), vill att vinsterna från friskolorna ska återinvesteras i skolans verksamhet. Trots att Sverigedemokraterna delar Lärarnas Riksförbunds åsikt i frågan, väljer Fjelkner att utelämna partiet.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Karbonpapper

Men karbonpapper kan man tydligen kopiera det mesta, även Sverigedemokraternas kriminalpolitik.

Regeringspartierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden lagt fram en rad förslag på det kriminalpolitiska området. Det är dock något förvånande med tanke på att när 2011 års regeringsförklaring lästes upp, nämndes inte orden brott, straff eller kriminalpolitik en enda gång inom ramen för svensk inrikespolitik. För Sverigedemokraterna är däremot kriminalpolitiken en profilfråga, vilket framkommit med tydlighet i vårt riksdagsarbete. Vi kan därför med fog påstå att Sverigedemokraterna är det mest ansvarstagande partiet på det kriminalpolitiska området.

(mer…)

Read Full Post »