Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2012

Sverigedemokraterna har nu suttit i Sveriges riksdag i drygt två år. Under denna tid har partiet sakta men säkert profilerat sig som ett av riksdagens mest aktiva partier. Vi har till exempel under pågående riksdagsår varit det parti som lagt flest riksdagsmotioner – i snitt 16 per ledamot. En stor del av dessa förslag har lagts på det kriminalpolitiska området.

Att Sverigedemokraterna är det parti som kommer med nya idéer och driver på inom kriminalpolitiken har framgått tydligt under partiets tid i riksdagen. När exempelvis riksdagen debatterade hur man bäst bekämpar organiserad brottslighet, presenterade Sverigedemokraterna flera konkreta och kraftfulla lagförslag, vilka skulle innebära ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten om de genomfördes. Övriga partier valde beklagligt nog att gå emot dessa förslag, samtidigt som man förslog att den organiserade brottsligheten bland annat skulle motverkas med ”gratis komvux”.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Kriminella_DN

Dagens Nyheter 2012-11-15

I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen, avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar, men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända. idare avslöjas att Polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser (DN 15/11). För inte så länge sedan uttalade sig Rikspolisstyrelsen om situationen med gängrelaterade skjutningar och kallade den akut (proposition 2011/12:109, sid 16).

Efter artikelserien har de övriga sju partierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder (DN 18/11). Fina ord förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro.

(mer…)

Read Full Post »