Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2012

”Vi judar måste ha rätt att äta enligt våra traditioner.” Så lyder rubriken till en debattartikel skriven av Ingrid Lomfors, docent i historia vid Göteborgs universitet och av judisk börd. I korthet handlar debattartikeln, som är ett svar på Josef Franssons debattinlägg ”Stoppa importen av djur som plågats ihjäl”, om att det är synd om Sveriges judar eftersom de tvingas importera koscherkött då det enligt svensk lag är förbjudet med såväl koscher- som halalslakt och eftersom Sverigedemokraterna vill införa ett importförbud av sådant kött.

I korthet innebär koscher- och halalslakt att djuret, som inte får vara bedövat, avlivas genom att halspulsådrorna skärs av med kniv, varpå det förblöder till döds under svåra smärtor och ångest, många gånger i en flera minuter lång dödskamp.

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Den 22 februari debatterade vi som sagt vuxenutbildning i Riksdagen. Om detta finns det mycket att säga. Själv valde jag att koncentrera mig på det växande utanförskapet och på att människors möjlighet till egenförsörjning urholkas i takt med att de blir arbetslösa och glider allt längre bort från arbetsmarknaden.

Om detta kunde vi läsa den 22 februari, då Dagens Nyheter rapporterade att så många som två tredjedelar av de arbetslösa inte får ut någon arbetslöshetsersättning alls, vilket är en fördubbling sedan våren 2006. Då (i början av 2006) hade 70 procent av alla arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I november i fjol hade siffran sjunkit med 34 procentenheter till rekordlåga 36 procent. Totalt är det alltså i dag så många som 120 000 människor som är hänvisade till familj, vänner och socialbidrag för att kunna försörja sig.

(mer…)

Read Full Post »

I går (den 22 februari) var det åter dags att debattera vuxenutbildning (mer om det i nästa inlägg). Jag tänker koncentrera mig på den så kallade SFI-bonusen som kom upp till debatt då Roger Haddad (FP) valde att försvara regeringens satsning på SFI-bonus från talarstolen.

För den som inte vet, inleddes försöksverksamhet med SFI-bonus, eller prestationsbaserad stimulansersättning som det också kallas, i totalt 13 kommuner i oktober 2009.  Ett år senare, i september 2010, valde regeringen att permanenta SFI-bonusen, vilket i praktiken innebär att en elev som får godkända resultat erhåller en kontant och skattebefriad summa på 12 000 eller 6 000 kronor, utöver övrig ersättning som den SFI-studerande är berättigad till.

(mer…)

Read Full Post »